skip to Main Content

Op onze zorgboerderij bieden wij zorg aan een breed scala aan mensen met verschillende behoeften. Onze zorg is gericht op mensen met een verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen, autisme, niet-aangeboren hersenletsel en andere mensen die moeite hebben om zich te ontwikkelen en te integreren in de maatschappij.

Onze zorgboerderij biedt verschillende soorten zorg en ondersteuning, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Zo bieden wij dagbesteding aan vanaf 10 jaar, waarbij cliënten worden begeleid in het uitvoeren van dagelijkse taken en activiteiten op de boerderij. Dit kan bijvoorbeeld werkzaamheden zijn in de tuin of op het land, of het verzorgen van dieren.

Daarnaast bieden wij beschermd wonen met dagbesteding aan vanaf 18 jaar. Hierbij krijgen cliënten de mogelijkheid om op eigen benen te staan en te leren hoe ze zelfstandig kunnen wonen, terwijl ze toch ondersteuning en begeleiding krijgen als dat nodig is.

Tot slot bieden wij ook arbeidstoeleiding aan, waarbij cliënten kunnen leren hoe ze zich kunnen ontwikkelen en op een zinvolle manier kunnen werken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van kleine klussen op de boerderij, of door het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het vinden van werk op de arbeidsmarkt.

Onze zorgboerderij is een unieke plek waar mensen met verschillende behoeften op een laagdrempelige en respectvolle manier zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Wij staan open voor iedereen die op zoek is naar een plek waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen en groeien.

Back To Top