skip to Main Content

Op onze prachtige zorgboerderij bieden we een veilige en stimulerende omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen, autisme of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor jeugdigen vanaf 10 jaar en mensen die burn-out zijn geraakt of niet-aangeboren hersenletsel hebben, zijn we de juiste plek. Bovendien werken we samen met het speciaal onderwijs om leerlingen een passende dagbesteding te bieden.

Onze zorgboerderij biedt dagbesteding vanaf 10 jaar, beschermd wonen met dagbesteding vanaf 18 jaar en arbeidstoeleiding. We zijn er trots op dat we deze kwetsbare groepen een fijne en zinvolle dag kunnen bezorgen, waarbij ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Kom langs en ervaar zelf wat onze zorgboerderij voor jou kan betekenen.

Back To Top